Typ testu
Test
Vyhovuje
Emise formaldehydu
EN 717-1
< 0,05ppm
Odolnost povrchu proti oděru
EN 438-2, 15
Stupeň 5, neviditelné změny povrchu
Stálobarevnost
EN ISO 105-B02
EN 20 105-A02
Větší než úroveň 5 na modré škále
Větší než úroveň 3 na šedé škále
Odolnost proti žhavému cigaretovému
popelu
EN 438-2, 18
Stupeň 4, neviditelné změny povrchu
Odolnost proti plameni
EN 13501-1
Minimálně Cfl-S1
Elevace mezi spojenými dílci
EN 13329
Průměrná menší než 0,10 mm
Maximální menší než 0,15 mm
Rovinnost stran dílce
EN 13329
Menší než 0,3 mm/m
Spára mezi spojenými dílci
EN 13329
Průměrná menší než 0,15 mm
Maximální menší než 0,20 mm
Působení trvalého tlaku
EN 4133
Neviditelné změny, menší než 0,01mm, při
tlaku ocelovou kuličkou o průměru 11,3mm